Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ → ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ο τουρισμός περιλαμβάνει ένα πλήθος δραστηριοτήτων που μαζί αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διεθνείς τομείς του κόσμου. Η απόκτηση πρωταγωνιστικού ρόλου στον υψηλό ανταγωνισμό αποτελεί προνόμιο σε μια τέτοια διαδοχικά εξελισσόμενη δραστηριότητα. Εδραιώνεται στην Νάξο και ιδρύθηκε το 2017. Η Your Optima Lodging Evolution ειδικεύεται στον χώρο της φιλοξενίας προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, επαγγελματικές συμβουλές, ηγετική θέση στην αγορά και επιχειρηματική υπεροχή.

businessplan

WHAT WE DO → SERVICES

  • Διαχείριση Λειτουργίας

Η διαχείριση λειτουργίας απαρτίζεται από τις επιχειρηματικές πρακτικές που σχετίζονται με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι αποτελεσματικές με τη χρήση των ελάχιστων δυνατών πόρων

induction-for-new-staff
  • Επιλογή Προσωπικού και Στελέχωση

Η Πρόσληψη και επιλογή είναι ζωτικής σημασίας εργαλεία για την προσέλκυση και την πρόσβαση στα καλύτερα ταλέντα στην αγορά εργασίας. Η ικανότητα του οργανισμού να ανταγωνιστεί στην αγορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ανθρώπινο δυναμικό της.

NH-Sales-Enablement-Agency
  • Πωλήσεις – Marketing και Διαχείριση Κρατήσεων

Ο σπουδαιότερος σκοπός κάθε κερδοφόρας επιχείρησης είναι να αποδώσει ένα σεβαστό εισόδημα. Ως εκ τούτου, τα κέρδη είναι ο σημαντικότερος δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Στην πράξη, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν τα κέρδη τους με διαφορετικούς τρόπους.

Financial data
  • Οικονομικός Προγραμματισμός και Διαχείριση

Ο οικονομικός σχεδιασμός συνδέει τους μελλοντικούς στόχους μιας επιχείρησης και τους πόρους με το οποίους θα πρέπει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ασχολείται επίσης με την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών πόρων της.

OPTIMA LODGINGS → MEMBERSHIP